Çalışma Alanları

Temel işlemler
Termodinamik
Güneş Enerjisi Hesaplamaları
Güneş Enerjisi Uygulama Alanları
Kurutma
Taşınım Parametrelerinin Belirlenmesi
Gıda Maddelerinde Rehidrasyon

Devamı..

Akademik Görevleri

Arş.Gör. Fırat Üniversitesi, Müh.Fak.Kimya Müh. Bölümü 1994-2001
Dr. Arş.Gör. Fırat Üniversitesi, Müh.Fak.Kimya Müh. Bölümü 2001-2003 Yar.Doç. Dr. Fırat Üniversitesi, Müh.Fak.Kimya Müh. Bölümü 2003-2005

Devamı..

İdari Görevleri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı, 2005-2007 KTMÜ Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2007 KTMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2007
KTMÜ Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2006-2007

Devamı..

Atıfların Yıllara Dağılımı

Seçilmiş Makale Özetleri

Yayınların Yıllara Dağılımı